Het semantische web, wat is dat?

Het semantisch web verschaft een framework waarmee gegevens kunnen worden gedeeld en hergebruikt. Het is een samenwerking onder leiding van het internationale orgaan voor internetstandaarden, het World Wide Web Consortium W3C. Het semantisch web is een uitbreiding van het internet, om de uitwisseling van gegevens  efficiënter te laten verlopen.Open data is de vrij beschikbare informatie, die door het semantisch web wordt gebruikt.

Het semantische web, wat is dat?

Wat is een filterbubbel?

Een filterbubbel (ook wel filter bubble) is het verschijnsel waarbij websites en zoekmachines hun resultaten afstemmen op jouw (eerdere) online zoekgedrag. Dat kan handig zijn, maar maakt het ook lastiger om andere meningen of diverse informatiebronnen te vinden. Sociale media als Facebook, Twitter en ook Google maken gebruik van algoritmes om te bepalen wat je het liefst ziet. Op basis daarvan komen berichten die het meest overeenkomen met jouw wereldbeeld bovenaan te staan in je nieuwsoverzicht of tijdlijn.

Wat is een filterbubbel?

Wat is Deepfake?

Deepfake (een samentrekking van de Engelse woorden deep learning en fake) is een techniek voor het samenstellen van menselijke beelden op basis van artificiële intelligentie. Het wordt gebruikt om bestaande afbeeldingen en video te combineren en over elkaar te zetten met een techniek bekend als generative adversarial network. De benaming “deepfake” ontstond in 2017. Door deze mogelijkheid werden deepfakes al gebruikt om niet-bestaande pornografische video’s te maken van bekendheden.Deepfakes kunnen ook gebruikt worden om nepnieuws en misleidende hoaxen te maken.
Wat is Deepfake?

Binnen hoeveel tijd moet je in de regel een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens melden?

Je moet een datalek binnen 72 uur na ontdekking van het lek melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wanneer je dat niet doet bent u waarschijnlijk in overtreding.Wanneer u te laat bent moet een organisatie dit motiveren. Alleen in uitzonderlijke gevallen accepteert de AP een vertraagde melding na 72 uur.
Ter illustratie: een vakantie, ziekte, drukte of ‘het was weekend’ is geen geldig excuus om te laat te melden. Ook de motivatie ‘de FG is te laat geïnformeerd over datalek’ is geen geldig excuus. Het is namelijk uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat mensen incidenten op tijd melden bij de juiste persoon binnen de organisatie.
Binnen hoeveel tijd moet je in de regel een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens melden?

Wat is een Catfish?

Een Catfish is iemand die zich op sociale media (vooral op Facebook) voordoet als iemand anders met als doel een romantische relatie met iemand te starten. De Catfish gebruikt foto’s van andere personen (vaak gewoon via Google gevonden) en ook de persoonlijke informatie klopt vaak niet.

Wat is een Catfish?

Wat is een Trol?

Een trol (mv.: trollen) in een internetomgeving is een persoon die op Usenet, fora, websites of chatkanalen berichten plaatst met het doel voorspelbare emotionele reacties (bijvoorbeeld woede, irritatie, verdriet, of scheldpartijen – ook wel flames genoemd in internetjargon) van andere mensen uit te lokken, opzettelijk verkeerde informatie (desinformatie) te geven of zichzelf expres anders voor te doen. Het gebruik van het woord trol in deze zin, is afkomstig van de vroege uitsluitend Engelstalige internetgemeenschap.

bron: [wikipedia]

Wat is een Trol?

Wat is Peer-to-Peer?

Een peer-to-peernetwerk (of p2p; Engels: P2P) is een logisch netwerk van computers die in dit netwerk gelijkwaardig zijn, en diensten aan elkaar kunnen aanbieden. Het woord komt van het Engelse peer, dat ‘gelijke’ betekent. Een dergelijk netwerk kent geen vaste werkstations en servers zoals in het client-servermodel, maar heeft een aantal gelijkwaardige aansluitingen die functioneren als server en als werkstation voor de andere aansluitingen in het netwerk.

bron: [wikipedia]

Wat is Peer-to-Peer?

Wat is een Computerworm?

Een computerworm (of kortweg worm) is een zichzelf vermenigvuldigend computerprogramma. Via een netwerk worden kopieën van deze worm doorgestuurd zonder een tussenkomst van een tussengebruiker. Een worm is geen computervirus want hij heeft geen computerprogramma nodig om zich aan vast te hechten. Men kan stellen dat een worm schade toebrengt aan een netwerk, waar een virus een gerichte aanval op een computer doet.

bron: [wikipedia]

Wat is een Computerworm?

Wat is een Computervirus?

Een computervirus (in het dagelijks taalgebruik wordt meestal kortweg over virus gesproken) is een vorm van schadelijke software (malware). Het is een computerprogramma dat zich in een bestand kan nestelen, bijvoorbeeld in bestanden van een besturingssysteem. Computervirussen worden als schadelijk beschouwd omdat ze schijfruimte en computertijd in beslag nemen van de besmette computers. In ernstige gevallen kunnen virussen binnenin de computer schade aanrichten, bijvoorbeeld het wissen en verspreiden van gevoelige gegevens. In zeer ernstige gevallen kan de gebruiker zelfs de totale controle over de computer verliezen.
Hoewel er veel verschillende computervirussen bekend zijn, komt er slechts een fractie daarvan “in het wild” voor. De Wildlist Organization International houdt een maandelijkse lijst bij van de virussen die in het wild zijn aangetroffen. Maandelijks worden er enkele duizenden verschillende virussen in het wild aangetroffen. Veel bestaande virussen zijn niet virulent genoeg om zich zelfstandig te verspreiden.
Het in omloop brengen van een computervirus is een misdrijf, zowel in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht als in het BelgischeStrafwetboek.

bron: [wikipedia]

Wat is een Computervirus?

Wat is een Trojaans Paard?

Een Trojaans paard is in de computerwereld een functie die verborgen zit in een programma dat door de gebruiker wordt geïnstalleerd. Deze functie kan toegang tot de geïnfecteerde computer verschaffen aan kwaadwillenden en zo schade toebrengen aan de computergegevens of de privacy van de gebruiker. In het jargon gebruikt men ook wel het Engelse Trojan horse of kortweg trojan. Het is genoemd naar het Paard van Troje waarin Griekse soldaten de stad Troje binnenkwamen om de poorten van de stad van binnenuit te openen.
Een Trojaans paard is dus geen programma dat zelfstandig beschadigingen aan de geïnfecteerde computer veroorzaakt, zoals een computervirus. Een Trojaans paard moet bovendien door de gebruiker worden gekopieerd en kopieert zichzelf niet naar andere computers, zoals een worm wel doet.
Trojaanse paarden worden vaak verstuurd als bijlage bij een e-mail, of vermomd als liefdesbrief of pornografisch materiaal, maar ze kunnen ook via chatprogramma’s worden verspreid of verstopt zitten in programma’s die gedownload worden van een website of een p2p-programma

bron: [wikipedia]

Wat is een Trojaans Paard?