Het semantische web, wat is dat?

Het semantisch web verschaft een framework waarmee gegevens kunnen worden gedeeld en hergebruikt. Het is een samenwerking onder leiding van het internationale orgaan voor internetstandaarden, het World Wide Web Consortium W3C. Het semantisch web is een uitbreiding van het internet, om de uitwisseling van gegevens┬á effici├źnter te laten verlopen.Open data is de vrij beschikbare informatie, die door het semantisch web wordt gebruikt.

Het semantische web, wat is dat?