Wat voor gegeven is iemands politieke voorkeur onder AVG?

Gegevens die over persoonsgevoelige informatie gaan, behoren tot de categorie ‘bijzondere persoonsgegevens‘.
Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens
Tot de ‘bijzondere persoonsgegevens’ van een persoon behoren gegevens over zijn/haar:
Etnische afkomst
Politieke opvattingen
Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen
Lidmaatschap van een vakbond
Gezondheid
Seksuele voorkeur of seksueel gedrag
Biometrie met het oog op unieke identificatie
Genetisch profiel met het oog op unieke identificatie

Wat voor gegeven is iemands politieke voorkeur onder AVG?