Wat is een Drone? En wat kan je ermee?

Een drone is een onbemand luchtvaartuig. Een drone, UAV (Unmanned Aerial Vehicle) is een luchtvaartuig zonder een piloot aan boord. Onder de noemer drone vallen toestellen die op afstand bestuurd worden, maar ook toestellen die zijn geprogrammeerd om bepaalde handelingen te verrichten. Veel drones worden ingezet voor militaire doelen, maar tegenwoordig zet ook de politie en andere onderdelen van de overheid drones is. Het doel is vaak de opsporing van smokkelaars of andere criminelen. Drones kunnen soms 2 dagen in de lucht blijven, andere types kunnen slechts 30 minuten in de lucht blijven. Veel specificaties zijn geheim, maar meestal zijn er audio- en videoverbindingen met een controlecentrum. Een drone is vaak een spionage apparaat die ook de beschikking heeft over infraroodcamera’s, en bij een elektrisch aangestuurde drone is de drone ook geluidsarm. De laatste tijd komen de drones in de media omdat ze worden ingezet tegen terroristen en om mensen te bespioneren waarbij vaak de privacy geschonden wordt. Drones kunnen ook nuttig zijn wanneer ze voor onderzoek gebruikt worden, denk aan klimaatonderzoek, onderzoek naar vulkanen, of om dieren te beschermen tegen stropers. In de film en tv industrie wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van drones om vanuit de lucht te filmen.

Wat is een Drone? En wat kan je ermee?