Wat is een Hyperlink?

Een hyperlink (of kortweg link) is een computer- en internetterm en duidt op een verwijzing in een hypertekst (bijvoorbeeld een website) die de gebruiker kan volgen.
Het activeerbare element van de hyperlink wordt het anker genoemd; meestal is dit een stukje tekst, maar het kan ook bijvoorbeeld een knop, invulbaar veld, of plek (hot spot) in een afbeelding zijn.
Het volgen van een hyperlink (bijvoorbeeld door erop te klikken) roept een andere plek in de hypertekst op, meestal een andere pagina. In interactieve naslagwerken en help systemen, bijvoorbeeld, zijn de ankers veelal termen, waar de opgeroepen pagina’s nadere uitleg over geven.
Veel hypertekst is te verdelen in onafhankelijk onderhouden verzamelingen het World Wide Web bestaat bijvoorbeeld uit websites. Deze documenten hebben meestal een algemene voorpagina (de hoofdpagina van een website). Het maken van hyperlinks naar andere pagina’s dan de beginpagina wordt dieplinken genoemd.
[bron wikipedia]

Wat is een Hyperlink?